Mälby:Framsida


Numero 106.


Kartor öfver Mälby gods med tillydande
hemman i frustuna och kringliggande
socknar i Södermanland, gjorda vid med-
let af 1600-talet.