Mörby:1


(Titelblad med register:)

        Geometrisch
affritningh och calculation
             öffwer
           Möreby
Sambt däsz vnderliggiande hemmans åker och
engh medh sin rätha Quantitet och Qvalitet.
Afmätit och calculerat Anno
             1638
              aff
    Thoma Christierni

Efterschrefne byar, gårdar och torp ähre här afrijtadhe.
                                                  folio
Möreby Ladugårdh                      3
Gietinge bolen                              2
Söörssengien }                             4
Cwarnengien }
Edzmanssbolet}
Giökian               }                        5
Siglebolet            }
Tiran                                            6
Siöendetorpet                              7
Erlandzholmen                             7
Westerlångkiärn          }
Hindrich Skomakare }                 8
Lasse Fiskiares           }
Rassmus Skomakare   }
Kielberga                                     9
Målsettratorpet                            10
Össby                                          11
Nyby                                           12
Estarkyrkebyn                              12
Stora bolet                                    13
Aalby                                           15
Lillabolet                                      16
Gillberga                                      17
Miölstad                                      19
Westre }
             Kornhammar                   20
Öster   }
Tu Allerbolen }                             21
Glasshyttan    }
Midwij                                          22
Midwij quarnbole                          23
Bromsseboolen                              24
Gluggan   }
Bagare    }                                     25
Nyquarn  }       
Rånääs                                           26
Bredewijk
Wickhuus                                        28
Gränbytorpet                                  29
Skobytorpet
Swerlinge                                       30
Swerlingetorp                                 31
Hambra                                          32
Nässbyle       }                               33
Kålbyle         }
Nyby Torpp heller Vretan                12
Vbby Torpp                                   13
Bäck eller Nybyggie wid Ållerbolit   38


(Höger spalt:)

Pelle bolet                                      35
Byle                       
Melby            }                              36
Diupegiärdet  }
Norrebygby         }                        37
Limvndswedian   }
Slåttemon   }                                 38
Rostanssby }
Råda
Store  }
          } Warleda                           39
Lille    }
Nääs  }
Stafvngnen       }                           40
Tiärebruket      }                          
Bysätran          }                          
Skarpwern      }
Måssbolet               }                   41
Abramsby               }
Edzbolet                              }       42
Humblebolet                        }
Jngeborgby    }
Flackekiärret  }                           43
Mörkemorn    }
Riddarebolet           }
Frubolet                  }                  44
Brodsätran              }
Norre   }
Westre } Swartsätran     }
Östre   }                         }         45?
Swartsätra ängien           }
Torgunnan       }                        46
Bastbolet         }
Långbolet         }                        [47]
Sågequarnan    }
Kogalbolet                                [48]
Nogårdzengen                               ?
Jngewastbole                                 ?
Jvllsätran                                     [49]
Wester Nickeby                              ?
Belinge                                         [52]
Niffsta                                          [53]
Store Götröra                               ?
Appelbordet, och Peder Pythess torpp
Mårssbyn och Nörssbyn
Quarnbodha
Gränhammar