Mörby:13

Notarum Explicatio.

A   Storabolet. Frelsehemman
B   Vtsäde det ena åhret   11 1/4 tunnor
C  Det andra                    11 1/8 tunnor
D   Höö till                       35 las
    Skogh mulbet och fiskewatn till
    nödtorften

E   Vbby Torpp.
F   Vtsädhe det ena åhret   1 5/8 tunnor
G   Vtsäde det andra åhret   1 ½ tunna
H   Nyes afhuggen engh till   10 lass
    Gierdess höö åhrligen      2 lass
K   dugeligit till åker
    Vtmark och mulbete med loff af boolbyen

(Text på kartan:)

Vbby Lång siön

Leermylla

Leermylla

Lilleboletz ägor på denne sidan

Starr och Mossa

Sand iordh

Betz haga

Vbby ägor

Leer blandat
Sandjord