Mörby:14-15

Notarum Explicatio A   Aalby 4 hemman
1   NB Frellsehemman      5 öreslandh
B   Vtsäde det ena åhret   5 ½ tunna
C   Det andra                  4 3/8 tunna
D    J wreterna               3 7/16 tunnor
E    Höö widh byen till       10 las
F   Af slothagarne               3 las

2   Ähr Skatte   3 öreslandh Crone 3 3/4 öreslandh.
B   Skatm?. Såår det ena åhret   3 5/16 tunna
C   Det andra åhret                    2 5/8 tunna
E    Höö till                                 6 las

    Till denne Skatte och Cronejorden
G   Såås i wreterna         2 1/4
H    Af  slothagerna         5 las

3    Frällsehemman. Statsmestarens1. 6 öreslandh
B    Vtsäde det ena åhret        6 9/16 tunna
C    Det andra åhret                5 1/4 tunna
J    J wreterna                        1 ½ tunna
E    Höö widh byen till            11 lass 
K    Af hagarne                        4 las

4    Skattehemman             12 1/3 öresland
B    Vtsäde det ena åhret    13 ½ tunna
C    Det andra                    10 1/8
L    J wreterna                     3 tunnor
E   Höö widh byen               23 las
M   Aff hagarne                     12 las
    Skogh och mulebet till nödtorften
    Gott fiskewatn.

(Text på kartan:)

Lind

Lind

Lindh

Miölstad ägor på denne sidan

Leermylla

grundiord

Leermylla

grund Jordh

Lindh

Nääs ägor

Leermylla

Skiewijken

Scala Ulnarum

1Fel för skattmästarens?