Mörby:16

Notarum Explicatio

A   Lillabolet
B   Vtsäde det ena åhret 10 1/4 tunnor
C   Det andra            9 tunnor
D   Höö widh byen   4 las
E   Af skogzengierna   80 las
    Aff engen widh Össby 4 las
    huilken ähr Noterat medh T folio 10
    Skogh mulebet och fiskiewatn
    till nödtorfften.

(Text på kartan:)

Vbby Lång siön

Store bolett ägor på denne sidan

Leermylla

Leermylla

Scala Vlnarum