Mörby:17

Notarum Explicatio.

A   Gillberga Frällsehemman   16 öresland
B   Vtsäde det ena åhret          16 tunnor
C   Det andra åhret                14 5/8 tunnor
D    Höö af byängerna till        31 las
E    Af Bollkiärre                6 las
    Een engiesfiell widh Kyrkiebyen till   14 las
    huilken ähr Noteret med K folio 12
F   Kommer Össby till specificerat folio 11
   
Till denne byen ähr een vtjord vthj Össby
    giärdet    1 öres  land rijtat folio 11
    Sår på de tuå fiellerna noteret med M 1 3/16 tunnor
    På de andra 3 fiellerna noteret med N 1 1/8 tunnor
    På engesfiellen som är Noteret med O 1 las
    Skogh och mulebet till nödtorften
    Got fiskewatn vthj Skiewijken
G   Kommer Lillebolet till och ähr förre
    rijtat folio 16 medh D noteret
H   Kommer Kyrkiebyn till och ähr specificerat folio 12

(Text på kartan:)

Bollkiärre

Vby ägor på denne sidan

Leermylla

Leermylla