Mörby:2-3


(Text, folie 3, till höger:)
Notarum Explicatio
A   Möreby Huuss
B   Möreby Ladugårdh
C   Bygiärdet medh fiellen
      Vtsäde till                     25 tunnor
D   Westergiardet vtsäde    19 1/4 tunnor
E   Lillegiärdet vtsäde         10 1/4 tunnor
F   En wreet vtsäde            1 5/8 tunnor
G   Een wret vtsäde          3/4 tunnor
H   Löötengien halfparten Staarr
      hallfparten hardwallzhöö till 100 lass
I    Westerengien små starr         30 las
K   Oxehalssen, hårdwal och star eng til 25 las
L   Nyengien hårdwalshöö till 24 las
M   Biörnengien små starr till  24 las
N   Gietingebols engien små star 24 las
a   Åkerwreeten som ähr noterat
    med a ligger vnder Ladugården

(Text folio 2, upptill:)

Notarum Explicatio.

O   1. Det första Getinsbolet
P   Vtsäde det ena åhret        1 3/4 tunnor
Q   Det andra                        1 tunna
R   Staar engh till                  14 las
S   Lindh till                           2 las

T   2. Det andra Getingzbolet
V   Vtsäde det ena åhret         1 1/8 tunna
W   Det andra                          1/6 tunna
X   Hårdwallssengh till            10 las
Y   Lindh till                            1 las

(Text nedtill folio 2:)

Notarum Explicatio

Z   De andre tu Getingzbolen
a   Åkerwreet till            2 tunnor
b   Akerwreet till            1 ½ tunna
c   Åkerwreet till            5/8 tunnor
d   Åkerwret till             1 tunna
e   Åkerwret till             1 5/8 tunnor
f    Lindh till                     6 las
g   Hårdwalsengh till         8 las
h   Hårdwalsengh till         2 las
J   Starengh till                  2 las

(Text på kartan:)

Vbby ägor på denne sidan

Nybi ägor på denne sidan

Kyrkieby ägor på denne sidan

Skiewijken

Lermylla

Leermylla

Leermylla

Lermylla

Scala vlnarum