Mörby:20

Notarum Explicatio A   Wästerkornhammar
B   Vtsäde det ena åhret        1 1/4 tunna
C   Det andra                        1 1/4 tunna
D    Höö till                           10 las
     Skogh mulbeet och fiskwatn effter
     Nödtorften

E   Östrekornhammar
F   Vtsäde det ena åhret   1 3/4 tunna
G   Det andra                   1 tunnor
H   Dugeligit till åker         1 tunna
J   Höö till                        7 las
    Skoghmulbet och fiskewatn til nödtorften

(Text på kartan:)

Kornan

Wästrekornhammar

Scala Ulnarum