Mörby:21

A   Första Ållerbolet
B   Vtsäde det ena åhret   7/8 tunnor
C   Det andra                  5/8 tunnor
D   Höö till                     5 las
E   Af kiärret                  1 las

F   Andra Ållerbolet
G   Vtsäde det ena åhret   3/8 tunnor
H   Det andra                  3/8 tunnor
J   Höö till                        12 las
E   Af kärret                     1 las
    Skogh mulebet, och fiskewatn til nödtorften

K   Glashythan hafuer huarken åker eller engh
    Kommer Hans Mickellsson till
  
L   Höö till               12 lass
    Specificerat folio 22
M   Kommer hela Midwij byn till   3 las
    Specificerat idem folio 22
N   Kommer herren till ähr nyligen root-
    huggit

(Text på kartan:)

Engess kiärr

Kornan

Gawellång siön