Mörby:22-23


A   Widwijdh? (Medwij i registret)   5 hemman tillhopa   50 ½ öreslandh
1   Hans Michelssons      15 öresland
B   Vtsäde det ena åhret      15 1/4 tunnor
C   Det andra                      13 3/8 tunnor
D   Höö af byängien            51 las
E   Engieshaga                     2 las
    Af engien widh Ållerbolen höö till 12 las
    huilken är noterat medh L folio 21
F   Hästhaga
G   Kohaga

2   Hemmanet      6 öresland
B   Vtsäde det ena åhret      6 1/8 tunnor
C   Det andra                      5 3/8 tunnor
D   Höö till                         20 ½ las
H   Af Slothagen                1 las

3   Hemmanet               11 1/4 öreslandh
B   Vtsäde det ena åhret      8 1/4 tunnor
C   Det andra åhret              7 3/8 tunnor
D   Höö af byengen till       27 ½ las
J   Aff hagarne                     4 las.

4    Hemmanet                    8 1/4 öresland
B   Vtsäde det ena åhret      8 1/4 tunnor
C   Det andra                     7 3/8 tunnor
D    Höö af byängen till      27 ½ las
K   Aff hagarne                  4 las

5   Hemmanet                  10 öresland
B   Vtsäde det ena åhret   10 1/8 tunnor
C   Det andra                     8 7/8 tunnor
D   Höö af byängien         34 lass
L   Af hagarna höö till      3 las
    Een ängieshaga widh Ållerbolet till 3 las
    kommer hela Midwijbyn till noterat med M folio 21
M   Kommer Miölstad till och ähr specificerat folio 19.
    Till denne byn ähr skogh och mulebet till
    nödtorften got fiskewatn.
N   Medwijs qwarnbole
O   Vtsäde det ena åhret   1 3/4 tunnor
P   Det andra                     1 1/4 tunnor
Q   Höö till                        16 las

(Text på kartan:)

Nota Bene

Nota Bene

Miölstad ägor på denne sidan

Leermylla

Leermylla

Leermylla

Råånäs ägor på denne sidan

Leermylla

Alby ägor på denne sidan

Skiewijken

Scala Vlnarum.

Nota Bene

Nota Bene