Mörby:24


Notarum Explicatio     Brömsbolen   3 hemman
1 A   Vtsäde det ena åhret   1 3/8 tunnor
   B   Det andra                     1 3/4 tunna
         Jngen engh

2 C   Vtsäde det ena åhret   1 3/8 tunnor
   D   Det andra                    1 1/8 tunnor
   E   Höö till                        3 las

3 F   Vtsäde det ena åhret   1 1/4 tunnor
   G   Det andra                  1 tunna

(Text på kartan:)

Sandiord

Sandiord

Scala Vlnarum