Mörby:25

Notarum Explicatio A   Gluggan
B   Vtsäde det ena åhret   1 1/8 tunnor
C   Det andra                    7 tunnor
D    Engh till                       2 las

E   Bagare
F   Vtsäde det ena åhret   1 7/8 tunnor
G    Det andra                  1 1/8 tunnor
H    Höö till                        10 lass

J    Nyquarn
K   Vtsäde det ena åhret    2 ½ tunna
L    Det andra                    1 3/8 tunnor
M    Engh till                       18 las
N    Sågquarn och
M    Miölquarn ibidem huilkas brukas
    till herrens behoff

    Södär by fiällänn

    Sodär by byänn   

(Text på kartan:)

Gauellång siön