Mörby:28


Notarum Explicatio A   Bredwijk
B   Vtsäde det ena åhret   3 1/8 tunnor
C   Det andra                   2 3/8 tunnor
D   Engh till                      6 las

E   Wickshuus
F   Vtsäde               5 /8 tunnor
G   Höö till               3 las

(Text på kartan:)

Gawellångsiön

Scala Vlnarum