Mörby : 29


Notarum Explicatio A   Granby Torpet
B   Vtsäde det ena åhret      3/4 tunnor
C   Det andra                     5/8 tunnor
D   Höö widh by till            2 las
E   Af Högsätra ängien         10 las

F   Skoby Torp. Ligger i Närtuna sochn.
G   Vtsäde det ena åhret         3 1/8 tunnor
H   Det andra åhret                  2 ½ tunna
J   Höö till                               20 las

(Text på kartan:)

Starr

Hård wald

Sandjordh

Hård wald

Kalftäppa

Starr och skogigh.