Mörby:30 - 31


Notarum Explicatio.

A   Swerlinge   3 hemman
1   Hemmanet      5 öreslandh
B  Vtsäde det ena åhret   7 tunnor
C   Det andra                  5 tunnor
D   J wreterna                 2 3/8 tunnor
E   Höö till                      42 las
F   Aff een ängieshaga huardera   1 las

2   Hemmanet lijka i åker och engh
G   J wreterna               2 7/8 tunnor

3   Hemmanet lijka i åker och engh
H   i wreterna             2 tunnor
J   Kommer Fasta  prestebol till    30 las
K   Frufiellen brukas till
Mörbygårdh   30 lass

L   Swerlinge Torp ähr herrens
M   Såår det ena åhret      3/4 tunnor
N   Det andra                  ½ tunnor
O   Engh till                     4 las
P   Denne engh komme Fasta Prestebol till
    Godh skogh, mulebeet och fiskewatn

(Text på kartan:)

Swartmylla

Leermylla

Leermylla

Skiewijken

Frufiellen

Ekebyhollms ägor på denne siden

Scala Ulnarum.