Mörby:32


Notarum Explicatio A   Hambra
B   Vtsäde det ena åhret   8 1/8 tunna
C   Det andra                   7 tunnor
D   Höö till                        36 lass
    Skogh mulebeet och fiskewatn
    till nödtorfften

(Text på kartbilden:)

Sperr

Scala Ulnarum