Mörby:33


Notarum Explicatio A   Nässbyle
B   Vtsäde det ena åhret   2 3/4 tunna
C   Det andra                  1 ½ tunna
D   J wreten                    1/4 tunna
E   Höö till                        30 las
F   En sågquarn brukas till herrens behoff

G   Kålbyle 2 torp
1   Ähr Skatmestarens 2/3 delar
H   Vtsäde det ena åhret    2 3/8 tunnor1
J   J det andra                    2 3/8 tunnor
K   Höö till                        20 las
L   J wreten såås tillhopa   3/8 tunnor

2   Ähr Her Bengt Bendtssons   1/3deler
    Vtsäde det ena åhret   1 5/8 tunnor
    Det andra åhret           1 1/8 tunnor
    Höö till                        10 las

(Text på kartan:)

Nääsbyle siön

Swag sandjord

Swag sandiord1 Överskrivet: 3 3/8