Mörby:34-35

Notarum Explicatio A   Pälbole
B   Vtsäde det ena åhret      3 tunnor
C   Det andra                     3 1/4 tunnor
D   Vthi wreterna               5/8 tunnor
E   Höö till                        28 las

F   Byle                             2 öresland
G   Vtsäde det ena åhret    8 tunnor
H   Det andra                   4 tunnor
J   Höö till                        31 lass
K   J wreten                     3/4 tunnor

L   Östringby
M   Vtsäde det ena åhret      8 1/4 tunna
N   Det andra åhret               6 tunnor
O   Höö till 40 las
P   Squalta gåår höst och våår
R   Denne eng kommer Söderbygby till
    och ähr specificerad folio 36
S   Kommer Nääs till specificerad folio 39.

Notarum Explicatio T    Fixbyle
V   Såår tilhopa      1 3/8 tunnor
X   Duger till åker
Y   Höö af linderne allenast till   3 las

(Text på kartan:)

Leermylla

Leermylla

Leermylla

Sandmylla?

Scala vlnarum

(Kartan sid. 34:)

San mylla