Mörby:36

Notarum Explicatio A   Mälby
B   Vtsäde det ena åhret      1 ½ tunna
C   Det andra                     1/8 tunna
D   Höö till                         16 las

E   Söderbyggeby                  4 öresland
F   Vtsäde det ena åhret         7 tunnor
G   Det andra                        6 tunnor
H   Höö widh byen till            30 lass
I   Såår i wreten                     ½ tunna
K   Obrukat åker                  1 1/4 tunna
    Engh till denne byen widh Östringby
    till 30 las noterat med R folio 35.

L   Diupgiärde
M  Vtsäde tillhopa         1 1/8 tunna
N   Höö till                     10 lass

(Text i kanten, som hör till bokstav I:)

Denne wreet brukass
undhr Mällby torp.

(Text på kartan:)

Leermylla

Leermylla

Biörnengien

Scala Ulnarum