Mörby:37


Notarum Explicatio A   Norbyggieby              8 öresland
B   Vtsäde det ena åhret  8 tunnor
C    Obrukat                    3/4 tunnor
D    Det andra åhret         7 ½  tunnland
E   Obrukat                     1 ½ tunna
F   Höö till                        32 las

G   Lymundswedian såår1
H   Såar                        ½ tunnor
I    Höö till                      4 lass

(Text på kartan:)

Mylla

Sand1 Såår överstruket