Mörby:38- 9

Notarum Explicatio

A   Slotmoon
B   Vtsäde det ena åhret         2 ½ tunna
C   Det andra                        1 3/4 tunna
D   Ängh till                           3 las
    Af Flackiärret                     5 las
    huilket är noteret medh T folio 43

E   Röstansby
F   Vtsäde det ena åhret      6 ½ tunna
G   Det andra                     5 1/4 tunna
H   Engh till                        16 las
Z   Af engien widh Råda      7 las

J   Råda
K  Vtsäde det ena åhret     1 tunna
L   Det andra                     3/4 tunna

M   Storwarleda                  8 öresland
N   Vtsäde det ena åhret      6 1/4 tunna
O   Det andra                      4 ½ tunna
P   Ängh till                          20 las

Q   Lillawarleda                  4 öresland
R   Vtsäde det ena åhret    2 3/4 tunnor
S   Det andra                     2 3/4 tunnor
T   Höö till                        16 las

V   Naäs                           4 öresland
X   Vtsäde det ena åhret     5 tunnor
Y    Det andra                     4 ½ tunna
    Ängh1 widh Östringby till      24 las
    huilket ähr noteret medh S folio 35.
Z   Obrukat åker

Notarum Explicatio 10   Bäck eller Nybyggie widh Ållerbordet
11   Vtsädhe alz grund sandjord    1 tunna
12   Dugeligit till åker

13   Äppelbordet ett gammalt torpestelle,
    och ähr här ingen oppbrukat åker eller
    engh, vthan gammalt åkerland till 2 ½ tunna
    huar på kan fåtz höö till         2 lass.

14   Peder Pythes torpp.
15   Vtsäde alz sandjord    3/4 tunnor
16    Höö aff suedarna        4 lass.
17    Dugeligitt till åker

18    Kommer Store och Lille Warledha till
     höö                        8 lass.

(Text på kartbilden:)

Leermylla

Leermylla

Gawellångsiön

Gawellångsiön

obrukat

Sandmylla

obrukat

obrukat

Scala Ulnarum


1 Angh ms