Mörby:4

Notarum Explicatio A    Söörssängien små staar till      60 lass
B   Qwarngien1 hallfparten staar
    och hallfparten hårdwall til 40 lass

(Text på kartan:)

Söörssängien

Skiewijken

Quarnängien

Scala vlnarum

1 Troligt fel för Qwarnängien