Mörby:40

Notarum Explicatio A   Staafugnen
B   Vtsäde det ena åhret1     1 ½ tunna
C   Det andra                       1 tunna
D   Höö till                           8 las
E   Sågquarn brukas till herrens behoff

F   Tiärubruket
G   Vtsäde               1/8 tunna
    Höö på Flakiärret    6 las
    huilken är noterat med S folio 43
H    Widh byen engh till        2 las

J    Bysätran
K    Såår widh byen tillhopa 3/4 tunnor
L    På engien wid byn höö    6 las
    Af Flakiärret höö till     10 las
    noterat med R folio 42
    Eett åkerspiel ibidem    1/8 tunna

M    Skarpwärn
N    Vtsäde det ena åhret    3 1/8 tunna
O    Det andra                  1 ½ tunna
P    Höö till                        6 las

10    Hattan 
    Höö allenst till hårdwald   1 lass
    Här omkring fins dugelig mark
    som kan instengias, och bru-
    kass mesteparthen till eng,och något
    till åker.

Notarum Explicatio 11   Mårssbyn ett torpp
12   Vtsädhe         1 tunna
13   Höö            5 lass.
    Till dhette torpett ähr skogh
    och mulebethe till nödtorften
    Lägenheet åker och engh att
    förbättre.

14   Rörssbyn ett torpp.
15   Vtsäde det ena åhret   3 tunnor
16   Vtsäde det andra åhret   1 3/4 tunnor
17    Höö till                        22 lass
182                                      1/4 tunna
                                           3 lass
P    Squalta gåår höst och wåår.
     Humblegård till    80 stenger.

(Text på kartan:)

Sandjord

Hårdwald

Leerblandat
jordh

Små
starr

Skarpwärns ägor möta

Scala Vlnarum


1 ahret ms
2 Antecknat med blyerts(?):  Wreet { Vtts(äde)   1/4 tunna
                                                       { Höö          3 lass