Mörby:41

Notarum Explicatio A   Mossbole
B   Vtsäde det ena åhret      2 3/8 tunna
C   Det andra                        1 ½ tunna
D   Höö till                           16 las

Notarum Explicatio E    Abramssby
F   Vtsäde det ena åhret      3 1/4 tunna
G    Det andra                     1 3/4 tunna
H   J wreterna                     7/8 tunna
J   Höö af byengerna            26 las
K   Aff Lunswedian till        10 las
L   een lijten squalta

(Text på kartan:)

Abramssby Lillasiön

Lundsuedian

Vbby Långsiön