Mörby:44

Notarum Explicatio A   Ridderbole
B   Vtsäde det ena åhret      2 1/4 tunna
C   Det andra                     1 ½ tunna
D   Höö af engierne            21 las

E   Frubole
F   Vtsäde det ena åhret      2 ½ tunna
G   Det andra                     1 1/4
H   Höö till                        18 las

Notarum Explicatio J   Broddsätran
K   Vtsäde det ena åhret    2 1/4 tunna
L   Det andra                     2 7/8 tunna
M   Höö till                        20 las

(Text på kartan:)

Vbby

Långsiön