Mörby:45

Notarum Explicatio A   Norrswartsätran
B   Såår tillhopa      1 3/8 tunna
C   På linden widh byen höö till   2 las
D   Een fiell på Suartsätra engen till 15 las

Notarum Explicatio E   Wästerswartsätran
F   Vtsäde det ena åhret   2 ½ tunna
G   Det andra åhret          1 ½ tunna
H     Höö till                    10 las

R   Swartsätra engien till 40 las
    Brukas vnder Mörby

J   Österswartsätran
K   Såår det ena åhret   1 tunna
L   Det andra åhret        5/8 tunna
M   Af linden höö till      2 las
N   Af fiellen på Suartsätra engen   14 las
O   Af een Slothaga          2 las

(Text på kartan:)

Swartsätra Äng

Scala Vlnarum