Mörby:46-47

Notarum Explicatio A   Torgunnan
B   Vtsäde det ena åhret      2 ½ tunna
C   Det andra                      2 tunnor
D   Af linden höö till            2 las
E    Af engierna till               20 las

F    Bastbole
G    Vysäde det ena åhret    3 ½ tunna
H    Det andra                     3 tunnor
J    J wreterna                      2 1/8 tunna
K   Af engien och hagarna till
     hopa höö                        30 las

L   Raassbokiärre brukas vnder Mörby till
             - 16 lass.

M   Långbole      2 öresland
N   Såår det ena åhret   2 1/4 tunna
O    Det andra     2 ½ tunna
P   J wreten         5/8 tunna
Q   Höö till          50 las
R   Miölquarn till torpet
S   Sågquarn brukas vnder Möreby

(Text på kartan:)

Rassboo kierre

Lilla ann

Scala Vlnarum