Mörby : 48

Notarum Explicatio A   Kogälbole    4 öresland
B   Vtsäde det ena åhret   6 ½ tunna
C   Obrukat                     ½ tunna
D   Det andra                  2 ½ tunna
E   Widh Kogälbols qvarnbole såås    3/4 tunna
F   Höö till alle starr engh   52 las
G   Duger till engh
H   Duger till åker

(Text på kartan:)

Halmsiön

Scala Vlnarum