Mörby:5

Notarum Explicatio A   Edzmanssbohle
B   Sår det ena åhret   1 3/4 tunna
C   Det andra åhret     1 ½ tunna
D   Höö till                    2 lass

Notarum Explicatio E   Giökian
F   Vtsäde det ena åhret   2 tunnor
G   Det andra      1 3/4 tunna
H    Höö till            10 lass

Notarum Explicatio J   Sigelbohle
K   Vtsäde det ena åhret   2 3/4 tunnor
L   Det andra                     2 ½ tunna
M   Höö till                        7 lass