Mörby:53

Notarum Explicatio A   Niffsta      3 hemman
1   Cronohemman    8 öresland
B   Vtsäde det ena åhret   13 ½ tunna
C   Det andra                     13 ½ tunna
D    Höö af fiellerna och byengen till 36 lass
E    Vthj  wreterna        3 5/8 tunnor

2    Frällse vnder Möreby        3 ½ öresland1
    Vtsäde det ena åhret            6 1/4 tunna
    Det andra                            6 1/4 tunna
    Af fiellerne och byengien höö till 16 las
F   Vthj wrethen                        1 tunna
G   Obrukat åker wret              3/8 tunnor

3   Och frellsse vnder Möreby lijka i örtal
    i ägor.
H   J wreten                           1 1/8 tunnor
G   J den obrukade wreten      3/8 tunna
    Jngen skogh lijtet mulbeet
I   Torpare vnder Mörby Bootwreeten.
K   Såår                              2 3/8 tunnor

L   Kommer Bälinge till   10 lass folio 52
M   Kommer Håsta till      9 lass
N   Höö af fiellen till Torpett   1 lass

(Text på kartan:)

Nässia ägor på denne sidan

Sandjord

Sandjord

Sandjord

Bälinge ägor

Håsta ägor på denne sidan1 oresland ms