Mörby:54-55

Notarum Explicatio A   Stora Gotröra      2 hemman
1   Frällse vnder Möreby      10 2/3 öresland
B   Vtsäde det ena åhret         13 5/8 tunnor
C    Det andra                        9 11/16 tunnor
D    J de brukade wreterna     2 3/4 tunnor
E    Obrukade wrether            1 5/8 tunnor
F   Höö widh byen till             31 las
G   Af twenne slothagar          10 las

2   Damwijkzhemman            16 1/3 öresland
    Vtsäde det ena åhret          20 7/8 tunnor
    Det andra                          14 13/16 tunnor
H   J wreeten brukat              7/8 tunnor
I   Obrukat                            1 tunna
    Höö af byengien                48 las
K   Twenne slothagar            18 lass
L    Duger till åker
    Skogh till weedh och gertzell, mulebeet till
    nödtorfften.

(Text på kartan:

Lillann

Sandiord

Lind

Sandiord

Sandiord

Sandiord

Scala Vlnarum