Mörby:56

Notarum Explicatio A   Quarnboda 1/4 hemman
B   Vtsädhe det ena åhret      4 tunnor
C   Vtsädhe det andra åhret   3 ½ tunnor
D   Höö aff Stora hägnan   12 lass
E   Höö aff Lille hägnan      6 lass
F    Quarntegen höö           3 lass
G    Kierr som nyligen ähr afhuggit    1 lass
H    Ny opbrukat swed som duger till
    engh
I    Tompte och gerdesshöö    3 lass
    Humblegårdh            50 stenger

K    Denne Åkerwreet, ähr ophäfdat
    aff Cuarnboda torparen, vnder
    Cuarnboda, och ähr för een tijd sedan
    tagin till Bolebyen Rijckeby; dher ifrån
    vtsädhe               1 ½ tunna.
L    Denne engh lyder till Richeby
M   3 Quarner brukass vnder Richeby

(Text på kartan:)

Små starr

Bethesshaga

Suart mylla

Små starr

Grund örjord

Leer jord

Hoolstadz ägor på denne sijdan

Kierr

Richeby ägor på denne sijdan

Scala Vlnarum