Mörby:56b


1   Qwarnboda gårdh
2   Såsom bålbyn Ryckeby hafwer
    tagit ägorna ifrån Qwarnbodha
    befinnes nu intet mehr till
    bemelte torp allenast en ödes
    åcker wret och twå små åckerlinnor
    som kan dwga till vthsädhe   2 tunnor

3   Een ängz tegh om   3 lass

4   Een qwarn brukas vndher Rykeby

5   Twänne qwarnställe öde till dito by

(Text på kartan:)

Ryckby åckerwret

Leriordh

Ryckeby åcker wrethar

Ryckeby ängh

Kolsta ägor

Scala UlnarumEn extra, mindre kartakt löst inlagt mellan folio 56 och 57 i Mörbys jordebok.
En yngre handstil än tidigare.
Akten är ett utsnitt av folio 56 och visar området runt kvarnarna