Mörby:57

Notarum Explicatio 1

N   Gränhammar 1/4 hemman.
P   Såår det ena åhret           1 1/4 tunna
Q   Vtsäde det andra åhret   7/8 tunnor
R   Engesshöö                        8 lass
    Gierdess höö                    4 lass
S   Quarn höst och wåår. brukeligh.

(Text på kartan:)

Suag mojord

Alder kerr

d. t. å. (=duger till åker?)

Bethesshaga 2

Hård wald

Össby ägor på denne sijdan1 Egentligen en fortsättning på Mörby 56, men mellan Mörby 56 och 57
finns en senare inlagd, lös kartakt

2 Ett minimalt t mellan e och h?