Mörby:6-7

Notarum Explicatio A   Tyran Östergården
B   Vtsäde i det ena giärdet   10 1/4 tunna
C   Det andra                        8 3/4 tunna
D   J den ena wreten              4 ½ tunna
E   Den andra                        3/4 tunnor
F   Engh till                           18 lass

G   Nygården på Tyran
H   Vtsäde det ena åhret          8 1/4 tunna
J    Det andra                           5 tunnor
K   J dee obrukade wreterna   3 5/16
L   Obrukadt wreter                3 1/4 tunna

M    Höö till                            18 lass
N    Vthj een serskhilt wret       3/4 tunna

Notarum Explicatio O    Nedergården
H    Vtsäde det ena åhret        8 1/4 tunna
J    Det andra                         5 tunnor
K   J den obrukade wreten     3 5/16
L   Obrukadt wreter               3 1/4 tunna
M    Höö till                           18 lass

P   Siöendetorpet
Q   Vtsäde det ena åhret         3 1/4 tunna
R   Det andra                          3 1/4 tunna
S   Höö till                              7 lass

T   Erlansholmen
V   Vtsäde det första åhret      2 1/4 tunna
X   Det andra                          2 tunnor
Y   Engh till                              7 lass

(Text på kartan:)

Sandmylla

Sandmylla

Skiewijken

Medsiön

Scala vlnarum