Mörby:60

Notarum Explicatio.

A   Örssboleth 1/4 hemman
B   Vtsädhe det ena åhret   2 tunnor
C   Vtsäde det andra åhret   1 7/8 tunnor
D   Höö aff 4 engier till   26 lass
E    Denne engh brukass och häfdass
    vnder Kiädboolet    höö   16 lass.

    Godh skog och mulebethen, lijthet fijskie

(Text på kartan:)

Långebolz egor på denne sijdan

Starr

Små starr och mossigt ibland

2 lass

Sandiord

8 lass
Små starr

Hårdwald 6 lass

Starr och hårdwald
10 lass

sand och mojord

Scala Vlnarum.