Mörby:60 b


(En lös, inlagd kartakt)

Notarum Explicatio A   Biörcka kiärss ängen
B : C:   Skillier Kieboletz och Örssboletz
    ägor
D : E   Skildnatz emellan Långh boletz
    och Örss boletz ägor
f   Een råsten kull fallen
G   Eett lijtet kiär som brucks
    vnder Örss bolet

    Denna engen

(Text på kartbilden:)
Kieboletz ägor gräntzar här

Långsboletz ägor möther här

Abramzby och Bråttsätter möther här

Örsiön

Örssbolet

Scala Ulnarum