Mörby:61

Specialis Explicatio öppå1 Vbby ägor hwilka finnes afrijtade folio 62

1   Norregården   8 öressland
A   Vttsäde i Wästregerdett      11 5/33 tunnor
B   Vtsäde i Östregerdet, den andra åhret  10 14/33 tunnor
20   Vttsäde i Korsswreten       3/4 tunland
E   Höö aff Norrelötz engen till   3 lass
C   Höö aff Wäster engen till      16 lass
F   Höö aff Rumban till               4 lass
21  Höö aff  Fijlötz kierret till       4 lass
22   Höö aff Norrengz kierret till   10 lass
23   Höö aff Vglesätran till   3 lass
24   Höö aff Öre engen till   4 lass.

2   Matz Matzsons gård   6 öressland
A   Vtsäde i Wästregerrdett   8 15/33 tunnor
B   Vttsäde i Östregerdett      7 27/33 tunnor
25   Vtsäde i Korsswreten   1 tunna
    Höö ibidem till                   4 lass
E   Höö aff Norrelööten till     2 lass
C   Höö aff Wästerängen till   12 lass
F   Höö aff Rumban till            3 lass
26   Höö aff Stymbletegen till   2 lass
27   Höö aff Flanken i Norrengz kierret   3 lass
28   Höö aff Stora och Lilla Lassdalerna   16 lass

3   Peder Matzons gård   4 öressland
A   Vttsäde i Wästregerdett   5 38/66 tunnor
B   Vttsäde i Östregerdett      5 7/33 tunnor
29   Vtsäde i een lijten wreet   1/8 tunna
E   Höö aff Norrengzlööten till   2 lass
C   Höö aff Wästerengen till   8 lass
30   Höö aff Stymbletegerna i Norengen   4 lass
31   Höö aff Vglesätran till   3 lass
32   Höö aff Öhrengen till    6 lass

4   Skyttehemmanet ähr      3 öre 18  thr? (thugar??) 
A   Vtsäde i Wästregerdet   5 15/66 tunnor
B   Vtsäde i Östregerdett   4 58/66 tunnor
33   Vttsäde i wreten   ½ tunnor
E   Höö aff Norrelöten till   1 lass
C   Höö aff Wäster ängen till   6 lass
F   Höö aff Rumban till   2 ½ lass
34   Höö aff Stymble hägnan   6 lass
35   Höö i Norreengen   till   10 lass

5   Anders Andersons gård ähr   3 öre 18 thr??
A   Vtsäde i Wästregerdett      5 15/66 tunnor
B   Vttsäde i Östregerdett      4 58/66
tunnor
36   Vttsäde i wreeten          1/4 tunna
E   Höö aff Norrelööten till      1 lass.
C   Höö aaff Wästerängen till   6 lass.
F   Höö aff Rumban till           2 ½ lass.
37   Höö aff Fijlööten till         6 lass.
38    Höö aff Öhrengen till      7 lass.
39   Höö aff Stymblekerret till   2 lass.

6   Södergården ähr         7 öre 12 thr??
A   Vttsäde i Wästregerdett   10 15/33 tunnor.
B   Vttsäde i Östregärdett       9 5/66 tunnor.
40  Vttsäde i wretherna        7/16 tunnor.
E   Höö aff Norrelötz ängen till   3 lass.
C   Höö aff Wäster engen till   15 lass.
F   Höö aff Rumban till            3 lass.
41   Höö aff Norre engz kierret till   20 lass.
42   Höö aff Stymble kerret till   4 lass.
43   Höö aff Hästehagan till      2 lass.

44   Ähre tillförne afrijtade och describerade folio
                9
45   Een engessfiell till Kiälbergha höö   1 lass.

46  Engessfieller till Nybyn 5 str (= stycker?)  om höö 10 lass.
    Nyby fins affrijtatt folio 12.

47   Een åkerwreet till Nyby   1 tunna.

48   Noch till Kiellberga åkerwreter   1/4 tunna.

49   Een åkerwreet till till Estarne kiörkieby 1/8 tunna
    huilken /by/ fins afrijtat folio 12.
1 Ett danskt ö i stället för o