Mörby:69

Notarum Explicatio

A   Wahlsätra   Ett torpp opagit på
    Kippinge skoghzfiell
B   Vtsädhe dett ena åhret      4 tunnor
C   Vtsädhe dett andra åhrett   2 1/4 tunnor
D   Skoghigh starr engh    12 lass
E   Skogz engh små starr   12 lass

    Skogh och mulebethe till nödtorften.
    inthet fijskie.

(Text på kartan:)

Suagh
sand-
jordh

Starr
kierr

Starr