Mörby:79

(Mörby 047)

Notarum Explicatio A    Fröby Hemman               12 öreslandh
B   Ythsädhe det ena åhret       9 ½ tunna
C   Åcker linda der sammastädes 3/32  tunna
D    Vthsädhe det andra åhret       9 7/8 tunna
E    Gammal åcklindor der samma städes    2 14/32 tunna
F    Ängh till samma gårdh            16 1/8 tunna
G    Gammal åckerlindor der sammastädes    1 1/4 tunna
H    Een betes hage är medh små tall och granskogh
    beväxt medelmåttigt mulbete

J   Skogzmarken till bemälte gårdh är små tall
och granskogh till gärdzel och stör.

(Text på kartan:)

Tibble ängh gräntzar här

Åby ängh möther här

Här möther Tibble skogh på denne sijdan

(Hu)ltuna ängh (gr)äntzar här1

Mull jordh

Hultuna gärde

Moo iord

Moiordh

Sandmylla

ler mull iordh

(swart?)mylla

Hultuna åckergärdhe möther här

(Hu)ltuna by

Swart kiärret

Här möther Krockstadh skogh på denne sijdan

Här möther (..?)
Hultuna
åcker gärdhe

Hultuna skogh gräntzar här

Scala Ulnarum


1 Veck på kartan, trolig läsning inom parentes