Mörby:8

Notarum Explicatio.

A   Wästerlångkiärre
B   Vtsäde det ena åhret      3/4 tunna
C   Det andra                      5/8  tunna
D   J wreten                       3/4 tunna
E   Höö till                          8  lass
F   Höö till Slothagan           2 lass

G   Henrich Skomakars Torp
H   Vtsäde det ena åhret      3 3/4 tunnor
J   Det andra                        2 ½ tunna
K   Höö till                           10 lass

L   Lars Fiskiars Torp
M   Vtsäde det ena åhret      ½ tunna
N    Det andra                      ½ tunna
D   J wreten                        3/4 tunna
F   Engh till                          2 lass

O Rassmus Skomakares Torp
P   Vtsäde det ena åhret      1 tunna
Q   Det andra                      7/8 tunna
R   Engh till                          4 las

Scala vlnarum