Mörby:80-81

(Mörby 048)

Semminghundratz häradh
Skefftuna sochen
Notarum Explicatio A   Frööby ähr 1 Skattehemman
    och            12 öres landh
B   Vthsädhe dhet ena åhret   12 tunnor
C   Dät andra åhret medh wrethen
    norr ifrån byen                10 tunnor
D   Höö aff byengen och hagen som
    af engen instängd ähr   46 lass
    Höö aff ett kiärr wid Kiädbohle
    mäst skogh gångit till   10 lass

    Widh denne byen är skogh till
    wedh och gärtzel, mulebethe
    till nödtorfften

Kiädbohle torp, lyder till denne åfwan
skrefne by, hwilket är belägit 3/4 mijl
ifrån denne byn, norr uth lijtet i
öster in på Wissnorna.

(Text på kartan:)

Tible ägor

Åby ägor

leer

Vthmarck på denne sijdan

Mylla

Vltuna ägor uthi åcker och engh

Leer mylla
och
ler jordh

o.b.a. (=obrukad?, en obrukad åker)

Leer myl -  la

Vltuna by

Vltuna ägor

Scala Ulnarum(Text på högra sidan:)

Brubacka wijken

däld

Brubacka

Kippinge skogz fiell

Färiestaden till Hambra

Sperr Lacus

Bara bergett, några små bysker

Engh

Engh

Norr engen

Hambra

åker

åker

åker

Ekeskogh
Siöengen

Nybrändt swedia

Engh

Katisudden

Nybrändt swedia

Swed

Swedh

Slotte kiärr

däldh

vthstängt af gierdet

Holmen

Norr
Wäster
Öster
Söder

Kohlskogen
Nääs ägor

Alnemåtett