Mörby:82


(Mörby 049, vänster sida, texten skriven på en baksida
och hör troligen till föregående karta:
)

Afritnninngh opå Lill Hammbre
och däss eggor Anno 1650

(Höger sida, ännu äldre handstil?)

Descriptio

Lit {  A ähr affrögdt till hööslagd aff
     {  numero 1.   .
     {  B ähr itt sankt moras kan uprö-
     {  diass till engh
     {  C haffwer tilförende aff numero
     {  2 waritt inhägnat till engen    
     {  men nu ähr lagd för fäfoot.

Vtj {  A tunnelandh    4- 16
      {  B  tunneland     6- -
      {  C  tunnelandh   1- 16
          ____________________
             Summa         12 -

(Text på kartan:)

Brånsätran

Ebramsby

Siön

Scala Ulnarum