Mörby:84


A   Roothuggit om hösten 1645. Och reengiordt wåren 1646   3 tunnorland
B   Roothuggit och reentgiordt om wåren 1646                        8 3/4 tunnor
    der aff ähr 3/4 tunlandh affdragit, som tillförne war slätt marck.
C   Een skogzbacke full medh bärgh, steen och tallskogh      9 7/8 tunnor
                                                                                 ? ... 21 5/8 tunnorland

(Text på kartan:)

Norr
Wäster
Öster
Söder

Örsiön

Winter wägen

Raassboo kerret

Scala Ulnarum