Mörby:85


P. desse twenne styckien, will Nääs taga ifrån Össby

Norr

Scala vlnarum

Söder

Skog och store vtmarken

Skogh

d.t e.1
små skog

Wägen ifrån Stoor bolet till Medwij

Lille Bolett

Afswedt, stenigt

Torp

Össby skogz wegh

god ...?

d.t.eng

g...?

Swedh?

Steenbacka

Stenigt

Stenigt

Brunn

Broo

d. ...?

åker

Stenigt

Össby hästehaga

Nääs åker wreet

Nääs engh

obrukad2 åker

obrukad lind

Össby
åker

obrukad

åker

Gillbärga

obrukad åker

åker

Össby åker

Nääs åkergerdet.

åker

Nääs

Össby

Össby åker

Össby engh

Nääs äng

Skiewijken lacus

dhette ähr afmätt Anno 1650
den 5 augusti och ähr belägit
i Estern sochn och Siuhun-
dretz häradt j Vplandh.1 d.t.e. =kan tolkas som förkortning av duger till eng
2 ob. tolkas här som obrukad