Mörby:86

(Mörby 054)

Kälby ägor på denne sijdan

Jngeborgzby ägor

Gran
Hatz åcker

Granhatt
ängh

Gran Hatz gårdh

Gran Hatz åckerwret

Nybränt swedie landh

gammal swedie
huggit af herren

Nyt swedie

Ny stugu och fähus upsatt af  Gawelz herregårdh

Här möther Stråckwärns äng och hagar

Stråckwärns Torp till Gafwel

Måse

Flack kiärretz ängh till Möreby

Enghz lada

Kornen Lacus

Skarpwärns ägor

Scala Ulnarum