Mörby:87


(Mörby 056)
(Karta över skärgården utanför Ekenäs stad, sydvästra Finland)

Karis åå som kommer ifrå Bruket.

Poija kyrkia

Prestegården

Wester by

Troll böle

Leeswald
Herr? Frans?
Flemingh????

Muncken

Muncksund

Ekenäs stadh

NB. Biöraholmen
fordom vnder Odens öö

Oden öö?
ähr vnder?

...löö ... Erich Boije f. Kyla frelse

Till Raseborgh?

Korpön

Bastholmen liggär? med Odensöö?

Skållö

Backa

Nabben öde

Sommerö
frelse

Sundom ähr midt

Gräsöö

Engholmen Sätherij
...Vgglan

Brunsundh

Kuuröö

Espöö

Twer Minne till Raseborgh

Elghöön
... Erich Boijes
nu vnder Johan ..umage??
Flämmings arfingar

Tofföö??

Raseborgh

Espa skiär
Raseborgh?

Scala Milliarium