Mörby:9

Notarum Explicatio A   Kiällberga 2 hemman
1   Frällsehemmanet           8 öresland
B  Vtsäde det ena åhret   7 1/8 tunna
C  Det andra åhret            4 tunnor
D   J wreterna                  2 ½ tunna    2 1/8 tunna

2   Frällsehemmanet Ähr lijka i örtal och ägor
    Denne byens äng är afmät af Swen Månsson
    och ligger i fiäller på Vbby Stoorengien.
E   Kommer Nyby till och ähr Specificerat folie 12.
F   kommer Vbby till till1       3/4 tunna

Noch een wreet på Vbby afrittning folie 62
noterat numero 48   1/4 tunland
Jbidem een engessfiell numero 45. till höö   1 lass

(Text på kartan:)

Leermylla

Vbby ägor på dennne sidan

Nyby ägar på denne sidan1 Till upprepas