Mörby:Omslag


Afriten
öfwer
Mörb[y]1
G....


1 Härefter omslaget skadat.