Mörby:Opaginerad 1

Tabula Ge[o]grafhica
        öffwer
Mörebyz vnderliggiande godz effterså
som the vthi sitt rätta loco belägne äro

(Text på kartbilden, uppe till vänster:)

Jngewastbole   49
Julsättra           49
Kogelbole       48
Sågoqwarn
Långbole
Örsiön
Örsbolet
Torrgunnan     46
Bastbole         46
......l?? kierret?
Riddarbole     44
Frubole          44
Måssbole       41
Abramsby      41
Broddsättra    44
Siön
Edzbole         42
Humblebole   42
Vby Lång siön
Norreswartsättran   45
Wästerswartsättran   45
Swartsätra engh
Österswartsättran   45

(Text längst upp, i mitten:)
Stafugnen sågoqwarn      40
Tierubruket                     40
Bysättran                        40
Slåttemånen                    38
Röstransby                     38
Rådha    .                        38
Rörssbyn                         40
Skarpvern                       40
Jngeborgeby                   43
Flacku kärret
Kornnan Lacus
Westerkorn hammar       20
Österkorn hammer         20
Store Warleda               39
Lille Warleda                 39
La...udden?
......r?
Bärgarestadin
Allerbole                       21
Glashyttan                       21
Ållerkierret

(Upp till höger om sjön:)
Gawel Långgen
Limundswedian             37
Nääss                           39
Norbyggeby                 37
Byle                             34
Mälby                          36
Söderbyggeby
Djupgiäle                     36
Östringby                    35
Bredwijk                    28
Pellebole                    34
Wickhus                    28
Fixbyle                      35

(T.v. om kompassrosen:)

Storehammaren
Wängesiön
Miölstadh
Hageby
Skarsby
Troostadh
Miälby
Skålhambra
Wästerrickeby     51
Tårp
Nässia
Niffstadh             53
Bälinge                52
Gottröra
Kyrkiobyn
Storegottröra
Lööt
Diussby
Österrickby
Lindberga

(I mitten, ovan och mellan sjöarna:)
Qwarnbole   28 (25?)
Målsättran
Nybywrett
Mutsiön
Rysstorp
Storbole         13
Lillebole         16
Miölstad         19
Medewidh      22
Brömsebole    24
Vby                62
Källberga         9
Gillberg          17
Aleby
Röäss
Össby             11
Estare
Nyby              12
Kyrkiobyn      12?
Ladugård
Möreby huus folio 3
Gietingzbolen        2
Wästerlångkärr     8
Hindrich Skomakare 8
Rassmus Skomakare 8
Tiran                      6
Siiöändan               7
Medhsiön
Tompta siön
Giökan                  5
Sigilbole                5
Edzmansbole         5
Lingon siön

(I mitten, t.h. om ån:)

Miölqwarn
Sågoqwarn
Sämskareqwarn
Sågoqwarn
Nässbysiön
Nässbyle            33
Granby
Råby
Gränbytårp        29
Rånäs                26
Söderby
Skyttårpe
Fasta kyrkia
Kålbyle              33
Swerlinge           31
Tronbergz tårp
Pär Benetz tårp
Erlandzholmen